Meldestand

Nummer Segelnummer Steuerman / Steuerfrau ÖSV-Nummer Vorschoter(in) ÖSV-Nummer 3. Crew-Mitglied ÖSV-Nummer
1 AUT2000 Otter Raoul 30889 Otter Maria 30888
2 AUT20 Lorenz Anton 24833 Totzauer Wenzel 160889
3 AUT29 Wallisch Fritz 5660 Bsirsky Edgar
4 AUT213 Kalhamer Martin 9898 Kalhamer Christine 9860
5 Aut 5555 Bauer Peter Preymann Hans
6 AUT176 Sturzeis Ludwig Kalhamer Martin Sebastian
7 AUT127 Brandstätter Ferdinand Reichsöllner Josef
8 AUT149 Geiring Peter Huber Michael
9 AUT2002 Kimmeswenger Christian Hoffmanninger Julian
10 AUT203 Kittinger Gerhard Kittinger Cornelia
11 aut100 Höller Bernhard Schober Anita
12 AUT2001 Beidl Thomas 7003 Redtenbacher Felix 153133
Zurück zur Terminübersicht